Om Siragrunnen
Generelt om vind
Klima
Hvorfor Siragrunnen

Lokalisering
Parken
Forhåndsmelding
Konsesjonssøknaden

Til forsiden 

Ny offentlig rapport: Offshore vindkraft– store industrielle muligheter for Norge  (30.5.2008)
Rapporten tar Casumo utgangspunkt i at offshore vindkraft er det området med størst potensial for å innfri EUs energimål, og konkluderer med at spilleautomater.best havvindkraft klart synes å være en meget interessant nasjonal satsing. For Norge er det reelle Nye spillere på Karamba kan se fram potensialet for bunnfaste vindkraftverk på forholdsvis grunne områder stort.
Les mer...

Tidligere Energiminister Odd Roger Enoksen iverksatte en prosess som kan få avgjørende betydning for norsk energiforskning  (12.12.2007)
Tidligere Energiminister Odd Roger Enoksen iverksatte en prosess som kan få avgjørende betydning for norsk energiforskning i tiår fremover. Prosessen heter Energi21 og skal etablere en bred og samlende FoU-strategi for energisektoren. Rapporten består av flere bakgrunnsrapporter, hvorav en er om fornybar kraft.
Les mer...

Norge trenger erfaring for å kunne realisere flytende vindkraftanlegg (24.10.2007)
Realisering av flytende vindkraftanlegg avhenger både av at det jobbes mer med den teknologiske utviklingen og av at Norge bygger opp sin erfaring med drift og vedlikehold av vindkraftanlegg til lands og bunnfaste havmøller. Her ligger flere europeiske land langt foran oss.
Les mer...

Nok blår i øynene. - Dagbladet (16.4.2007)
I en leder fredag 13. april skriver Dagbladet at det er å kaste velgerne blår i øynene når Venstreleder Lars Sponheim skaper et inntrykk av at de miljøtiltakene som trenges ikke vil innebære noen dramatiske endringer i folks hverdag. Lederskribenten avslutter med å si at ærlige politikere bør ha mot nok til å se folk i øynene når de forteller oss hva fremtiden vil kreve av oss alle.
Les mer...

 
Siragrunnen AS planlegger å bygge en vindpark utenfor kysten på grensen mellom Rogaland og Vest Agder fylker.
 
 
 
 
 
 
 
Siragrunnen AS Adresse: Bygdøy Allè 58b, 0265 Oslo Tlf: +47 92 62 07 89 e-post: post@siragrunnen.no